Molimo sačekajte...

Pontera Pharma Solutions doo
Pharma Service
Usluga registracije
Registracija proizvoda, priprema dokumentacije, farmakovigelanca, izvještavanje

Pontera Pharma Solutions tim, Vaša sigurna luka

Zakonska regulative za lijekove, medicinska sredstva, dijetetske proizvode, kozmetiku ili biocide, je dinamična oblast koja zahtijeva izuzetnu posvećenost i iskustvo da bi se vladalo njome i postizali uspjesi.

Usluga registracije koju nudimo našim partnerima zasnovana je na kontinuiranom praćenju zakonske regulative u oblasti lijekova, medicinskih sredsava, dijetetskih proizvoda, kozmetike, biocida, kao i dobrom poznavanju regulatornih procesa, dugogodišnjem iskustvu i razvijenoj komunikaciji sa regulatornim institucijama.

Naš tim čine visoko kvalifikovani stručnjaci, sa bogatim radnim iskustvom, posjeduju kvalitetnu profesionalnu mrežu kontakata, pružaju vam brzu, efikasnu korespondenciju, kao i konstruktivno savjetovanje ukoliko Vam je potrebno. Kao članica ERGO wbs grupe u mogućnosti smo da Vam ponudimo i konsultantske usluge za registraciju proizvoda i druga regulatorna pitanja i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.

Naše usluge:

Lijekovi
Usluga registracije / obnove registracije / prijave varijacije za lek u skladu sa zahtevima regulatornih tijela zemalja u kojima poslujemo obuhvata sljedeće:
 1. pripremu registracionog dosijea u skladu sa lokalnim zahtijevima i predaju zahtijeva za registraciju;
 2. pripremu prijedloga teksta Sažetka karakteristika lijeka (SPC), Uputstva za lijek (PIL) i teksta za spoljne i unutrašnje pakovanje lijeka (Labelling);
 3. praćenje toka registracije ili obnove registracije do dobijanja dozvole za stavljanje lijeka u promet;
 4. održavanje postojećih registracija – priprema, predaja i praćenje zahtijeva za obnovu registracije kao i  varijacije za već registrovani lijek.

Medicinska Sredstva
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za registraciju, izmjene, dopune i produženja registracije za medicinska sredstva.
 1. Obezbjeđivanje stručnog mišljenja o kategorizaciji za medicinsko sredstvo od strane regulatornih tijela);
 2. Priprema predloga teksta ambalaže i uputstva;
 3. Koordinacija i predavanje neophodne dokumentacije u svrhu registracije
 4. Praćenje toka registracije i usluga obnove registracije
 5. Aktivnosti oko izmjena za već registrovano medicinsko sredstvo

Dijetetski proizvodi
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka regulatornih organa zemalja od interesa, obnove upisa i izmjene upisa:
 1. Aktivnosti u vezi obezbjeđivanja stručnog mišljenja i kategorizacije od strane referentne ustanove I savjetovanje prilikom izrade predloga teksta deklaracije za predmetni proizvod
 2. Aktivnosti oko obezbjeđivanja stručnog mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda od ovlašćene laboratorije

Kozmetika
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za notifikacije kozmetičkog proizvoda:
 1. Neposredno savjetovanje i preliminarna analiza vezana za sastav vašeg kozmetičkog proizvoda u okviru važeće kozmetičke regulative
 2. Kooridinaciju testiranja i analizu kozmetičkog proizvoda u pouzdanim laboratorijama
 3. Aktivnosti oko obezbjeđivanja CPSR deo Product information File-a od iskusnih procjentelja bezbjednosti
 4. Savjetovanje i podrška u vezi prijaviljivanja proizvoda na CPNP

Biocidi
Vršimo kompletnu uslugu vezanu za registraciju, izmjene, dopune i produženja registracije za biocidne proizvode.
 1. Vršimo savjetovanje prilikom izrade predloga teksta deklaracije za predmetni proizvod
 2. Koordinacija i predaja odgovarajuće dokumentacije Ministarstvu za zaštitu životne sredine u okviru postupka upisa biocidnog proizvoda u registar biocidnih proizvoda.
 3. Usluga obnove registracije
 4. Aktivnosti oko izmjena za već upisan biocidni proizvod
Marketing
Istraživanje trišta, strategija prodaje, upravljanje kanalima prodaje, lansiranje proizvoda, kreiranje cijena, marketing i medija plan, stručni skupovi, radionice , PR

Lansiranje novih proizvoda

Imate novi proizvod i želite da ga pokažete svima? Dugo poslujete na tržištu regiona želite da proširite svoje poslovanje i na tržište Crne Gore? Potreban vam je kvalitetan plan lansiranja proizvoda na tržište zasnovan na jasno postavljenoj strategiji? Mi imamo rješenje za Vas!

Proces koji uključuje analizu tržišta, kreiranje prodajne strategije, definisanje ciljne grupe i konkurencije, osmišljavanje i sprovođenje marketing i media plana, organizacija učešća na stručnim sajmovima i skupovima, i rad timova na terenu obezbjeđuje plasman novih lijekova, medicinskih sredstava i drugih farmaceutskih oblika na tržištu koje broji više od 500 apotekarskih i medicinskih ustanova.

Upravljanje kanalima prodaje

Efikasno upravljanje kanalima prodaje menadžment timu daje odgovor na pitanje koji kanal prodaje je najbolji za plasiranje proizvoda/ usluge uz jasno definisanje okvira za svaki od kanala i servisiranje kupaca/ korisnika usluga unutar određenog kanala.

Cilj je pojednostaviti komunikaciju između kompanije i kupca. Da biste to učinili, morate da segmentirate svoje kanale u skladu sa karakteristikama vaše ciljne grupe: njihovim potrebama, obrascima kupovine, faktorima uspjeha, a zatim da prilagodite strategiju koja uključuje ciljeve, politike, proizvode, prodaju i marketing.

Tehnike koje se koriste mogu biti različite u zavisnosti od odabranih kanala prodaje, ali strategija je ono što ih povezuje i koju kompanija mora dosledno da prati u svim fazama razvoja.

Kod nas upravo to dobijate: strategiju – koji kanal prodaje je najbolji za plasiranje Vašeg portfolija i uspostavljanje direktne komunikacije sa kupcima na svakom kanalu prodaje.

Stručni skupovi, edukacije, radionice

Ukoliko želite da akreditujete stručno predavanje, simpozijum, radionice , kongres za ljekare, farmaceute ili stomatologe, a nemate dovoljno informacija i iskustva, naš tim saradnika Vam stoji na raspolaganju. Imamo dugogodišnje iskustvo u organizovanju stručnih edukacija i skupova, od manjih prezentacija i edukacija, do velikih skupova međunarodnog karaktera sa eminentnim stručnjacima iz zemlje i inostranstva. Omogućićemo Vam da u definisanim rokovima akreditujete svoja stručna predavanja I obezbijedite zadovoljstvo slušaoca/predavača.

PR
Ukoliko želite da stručnim savjetima, preporukama  steknete pozitivni imidž na farmacetskom tržištu Crne Gore, ostvarite stvarne, održive odnose sa poslovnim partnerima/ korisnicima vaših proizvoda i usluga, pozicionirate kompaniju ili organizaciju i steknete konkurentsku prednost, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim timom.
Terenska prodaja
Sales division, sales manager, product manager, field force

Naši posvećeni i iskusni timovi obezbijediće Vašim proizvodima stalno prisustvo na tržištu i kod kupaca, uz rast prodajne efikasnosti i realizaciju postavljenih planova. Naša prednost je dugogodišnje iskustvo u prodaji, teritorijalna pokrivenost, inovatina IT rešenja i mobilne aplikacije koje saradnici svakodnevno koriste u radu, ažurna baza ljekara i farmaceuta sa kojima je izgrađen poslovni odnos zasnovan na povjerenju.

Angažovanje saradnika našeg medicinskog i/ili komercijalnog tima je pravi izbor, jer na taj način optimizujete troškove poslovanja, uz maksimalne rezultate rada tima na terenu. U mogućnosti smo da u Vaše ime organizujemo selekciju, testiranje i regrutujemo edukovan, motivisan i kvalitetan kadar na pozicijama Sales Manager, Product Manager, Key Account Manager.
Podrška maloprodaji
Category management, loyalty program, marketing i promocija, trening i edukacija

Pontera Pharma Solutions podrška maloprodajnim objektima obuhvata skup alata i usluga koje za cilj imaju unaprijeđenje poslovanja i građenje lojalnosti i dugoročnih odnosa sa pacijentima, zasnovanih na dugogodišnjem iskustvu, inovacijama i know-how.

Pontera tim Vam nudi rešenja – kako da ostanete svoji, bilježite rast prodaje i profita, jačate armiju lojalnih korisnika Vaših proizvoda i usluga, unaprijeđujete svoja znanja i rastete na tržištu i u očima odabrane ciljne grupe.

U uslovima izoštrenih zahtijeva za maksimiranjem profita, oštrije borbe za bolju tržišnu poziciju u kanalima prodaje i sve izraženije potrebe za stvaranjem jedistvene ponude, upravljanje kategorijama (Category management), programi lojalnosti, stručne edukacije i treninzi, uz dobro osmišljene marketinške aktivnosti, sve više dobijaju na značaju jer dovode do usklađivanja ponude sa realnom tražnjom potrošača. Istovremeno, optimiziraju se troškovi u kanalima marketinga.