Molimo sačekajte...

Pontera Pharma Solutions doo
O nama
Specijalista u uslugama logistike i pharmaservis-a na farmaceutskom tržištu Crne Gore
Misija i Vizija
MISIJA

Misija Pontera Pharma Solutions doo je unapredjenje zdravlja kroz kontinuiranu dostupnost kvalitetnih farmaceutskih proizvoda na teritoriji Crne Gore..


VIZIJA

Naša vizija je da budemo prvi izbor partnera prepoznat po kvalitetnoj i sveobuhvatnoj usluzi.
Kompanija danas
Sarađujemo  sa više od 350 zdravstvenih ustanova, isporučujemo preko 3.000 paketa dnevno i pokrivamo tržište od 115 miliona EUR i 620.000 stanovnika. Skladišni kapaciteti, koji čine više od 1.400m2, potpuno zadovoljavaju najviše standarde skladištenja lijekova i medicinskih sredstava.

Brzo reagujemo na zahtjeve i brojne promjene u sredini u kojoj poslujemo, i time dokazujemo da je Pontera Pharma Solution Vaš siguran partner. Kao jedan tim, možemo na najbolji način da odgovorimo izazovima i da ih sa velikim uspjehom pretvaramo u šanse i poslovne pobjede.

Zaposleni svojom stručnošću, posvećenošću, lojalnošću i inovativnim idejama svakodnevno doprinose uspjehu, rastu i razvoju Pontera Pharma Solution.  Ono što ih ujedinjuje i povezuje kroz timove su naše vrijednosti.

Odgovornost

Preuzimamo ličnu odgovornost za svoje postupke i svoj rad. Sa našim poslovnim partnerima gradimo povjerenje davajući rješenja,  ispunjavajući data obećanja i realizacijom postignutih dogovora.

Poštovanje

Naši zaposleni posjeduju visok nivo poslovne saradnje i komunikacije prema poslovnim partnerima koje odlikuju otvorenost i poštovanje. Uvažavajući različita mišljenja, stilove i vještine, dodjeljivanjem pravih uloga u sistemu na kojima će zaposleni dati najboli rezultat u radu ERGO wbs razvija okruženje inovativnosti, motivacije i zdrave radne atmosfere.

Izvrsnost

Insistiramo na kvalitetu. Naš put ka izvrsnosti se nikad ne završava, uvijek težimo ka višem i boljem. Kada partneri biraju nas oni biraju lidera u industriji koji svakodnevno unapređuje svoje procese i radi na podizanju nivoa kvaliteta, bezbijednosti i efikasnosti proizvoda a naš zajednički cilj je očuvanje zdravlja pacijenata.
Istorijat

Član ERGO wbs grupe, sistema koji pokriva farmaceutsko tržište zemalja Zapadnog Balkana

2020

Otvaranje carinskog skladišta površine 300m2 koji zadovoljava najviše standarde definisane GDP smernicama

2019

Osnovana kompanija za poslove skladištenja i distribucije lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata, kozmetike i drugih farmaceutskih proizvoda, sa distributivnim centrom u Podgorici

2017

Društvena odgovornost
Društveno odgovorno poslovanje je dio korporativne odgovornosti Pontera Pharma Solutions zasnovano na dugoj lokalnoj tradiciji, visokoj svijesti i posvećenosti menadžmenta kompanije i svih njenih zaposlenih.

Svjesni važnosti i potrebe uticaja na unaprijeđenje opštih društvenih uslova, promociju pravih vrijednosti i potrebe da dio profita ulažu u zajednicu, menadžment kompanije je tu da podrži različite društvene inicijative sa ciljem poboljšanja i unaprijeđenja zdravlja i kvaliteta života i očuvanja životne sredine, kako kroz realizaciju vlastitih projekata, tako i kroz pružanje podrške inicijativama za unaprijeđenje zdravih životnih navika, razvoja sporta, kulture i umjetnosti, i organizaciju donacija najugroženijima. Kao najvažnije segmente društvenog odgovornog poslovanja izdvajamo odnos prema zajednici, našim zaposlenima, njihovoj bezbijednosti i zdravlju na radu kao i životnoj sredini.